INFORMACJE I KOMUNIKATY

KOMUNIKAT

KOMUNIKAT

 

WAŻNY KOMUNIKAT
DLA MIESZKAŃCÓW GMINY LELIS


    Ośrodek Pomocy Społecznej w Lelisie organizuje pomoc w dostarczeniu zakupów  pierwszej potrzeby,  tj. żywność, leki, artykuły higieniczne i środki czystości  dla seniorów, osób: niepełnosprawnych, objętych kwarantanną lub nadzorem epidemiologicznym, które nie mają możliwości zorganizowania ich we własnym zakresie, nie mogą również liczyć na pomoc rodziny, przyjaciół   i sąsiadów.
Zgłoszenia przyjmowane są przez pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Lelisie od poniedziałku do piątku:  pod numerem telefonu :

  • (29) 761 19 98  w godzinach  od  8:00 do 15:45
  • 578 504 704  w godzinach od  15:45  do 19:00

W celu realizacji pomocy należy zadzwonić pod powyższy numer telefonu,  podać imię i nazwisko, adres oraz numer telefonu  kontaktowego. Na podany numer telefonu skontaktuje się pracownik socjalny, w celu ustalenia zakresu potrzeb i terminu realizacji.
 Zakupy  dokonywane będą w  sklepach spożywczych zlokalizowanych na terenie gminy Lelis.

Za zakupy płaci osoba zainteresowana na podstawie faktury wystawionej przez dany sklep, która zawiera imię, nazwisko i adres osoby zamawiającej ww. artykuły spożywcze, leki, artykuły higieniczne i środki czystości .  

Jednocześnie zachęcamy do zainteresowania  się osobami samotnymi niepełnosprawnymi, które zamieszkują w Państwa sąsiedztwie. 

INFORMACJA

INFORMACJA
DOTYCZĄCA WYPŁATY ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH, WYCHOWAWCZYCH
I ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO
ZA MIESIĄC MARZEC 2020 R.

W związku z ogłoszonym stanem epidemicznym w kraju,  Ośrodek Pomocy Społecznej w Lelisie uprzejmie informuje, iż w dniu 18 marca 2020 r. została zrealizowana wypłata świadczeń:

  • wychowawczych,
  • opiekuńczych,
  • rodzicielskich,

Wypłata przysługujących świadczeń:

  • rodzinnych nastąpi w dniu 20 marca 2020 r.,
  • z funduszu alimentacyjnego w  dniu 26 marca 2020 r..

RODZINA 500+

Ośrodek Pomocy Społecznej w Lelisie informuje, że z dniem 1 sierpnia 2017 r. rozpoczyna się nabór wniosków na nowy okres świadczeniowy 2017-2018. Formularze wniosków są już dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin/

Od 1 sierpnia 2017 r. przyjmowane będą kompletne wnioski na kolejny okres zasiłkowy  – 2017/2018 - dotyczące:

  • świadczenia wychowawczego 500+
  • świadczenia z funduszu alimentacyjnego
  • zasiłku rodzinnego

UWAGA! Aktualnie OPS oczekuje na nowe druki do wymienionych świadczeń. Z chwilą ich otrzymania zostaną niezwłocznie udostępnione w siedzibie OPS Lelis ul. Szkolna 37, 07-402 wej. "B" w formie papierowej.

Podstawą ustalenia uprawnień na wymieniony okres zasiłkowy są dochody osiągnięte w 2016 r.

Czytaj więcej: RODZINA 500+