OPS Lelis

RODZINA 500+

Ośrodek Pomocy Społecznej w Lelisie informuje, że z dniem 1 sierpnia 2017 r. rozpoczyna się nabór wniosków na nowy okres świadczeniowy 2017-2018. Formularze wniosków są już dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin/

Od 1 sierpnia 2017 r. przyjmowane będą kompletne wnioski na kolejny okres zasiłkowy  – 2017/2018 - dotyczące:

  • świadczenia wychowawczego 500+
  • świadczenia z funduszu alimentacyjnego
  • zasiłku rodzinnego

UWAGA! Aktualnie OPS oczekuje na nowe druki do wymienionych świadczeń. Z chwilą ich otrzymania zostaną niezwłocznie udostępnione w siedzibie OPS Lelis ul. Szkolna 37, 07-402 wej. "B" w formie papierowej.

Podstawą ustalenia uprawnień na wymieniony okres zasiłkowy są dochody osiągnięte w 2016 r.

PRZYJĘCIA WNIOSKÓW: OPS Lelis ul. Szkolna 37, 07-402 wej. "B" pok. nr 1:

  • Poniedziałek: 8:00-15:00
  • Wtorek: 8:00-17:00
  • Środa: 8:00-15:00
  • Czwartek: 8:00-15:00
  • Piątek: 8:00-15:00

Osoba ubiegająca się o świadczenia winna posiadać informację o zmianach w sytuacji dochodowej oraz przedstawić dokumenty potwierdzające zmiany (np.: kopia świadectwa pracy, kopia umowy o pracę – z oryginałami do wglądu; oświadczenie). Przy składaniu kopii dokumentów konieczne jest okazanie oryginału tych dokumentów. Kopię dokumentów uwierzytelnia OPS, notariusz lub instytucja, która dokument wydała.

UWAGA! Przyjmowane są tylko prawidłowo wypełnione wnioski wraz z kompletem dokumentów. Do każdego składanego wniosku należy dołączyć komplet dokumentów. Pracownicy nie będą sporządzać kopii dokumentów.