DODATEK ELEKTRYCZNY

Dodatek elektryczny przysługuje ODBIORCY ENERGII ELEKTRYCZNEJ w gospodarstwie domowym (w rozumieniu ustawy – prawo energetyczne  -odbiorca końcowy dokonujący zakupu energii elektrycznej wyłącznie w celu ich zużycia w gospodarstwie domowym do ogrzewania), w przypadku gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną, np.,

  • pompa ciepła;
  • ogrzewanie elektryczne / bojler elektryczny
    i źródło to zostało zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 11 sierpnia 2022r. , albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków , jeśli jest to nowo uruchomione źródło.

Dodatek elektryczny przysługuje osobie w gospodarstwie domowym także, gdy główne źródło gospodarstwa domowego, nie zostało zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 11 sierpnia 2022 r., a w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego ustalono, że główne źródło ogrzewania tego gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną.

Dodatek elektryczny dla gospodarstwa domowego wynosi 1 000 zł.

W przypadku gdy zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w tym samym miejscu zamieszkania w roku 2021 wyniosło więcej niż 5 MWh wówczas dodatek elektryczny wynosi 1500 zł. Wówczas do wniosku należy dołączyć rozliczenie z przedsiębiorstwem energetycznym potwierdzające zużycie energii elektrycznej w 2021 r. przekraczające 5 MWh.

INFORMACJA

WAKACYJNA AKCJA CARITAS DIECEZJI ŁOMŻYŃSKIEJ 2022

Caritas Diecezji Łomżyńskiej organizuje wakacje dla dzieci i młodzieży z edukacją profilaktyczną - SAFARI. Oferta przeznaczona jest dla osób w wieku od 9 do 16 lat. Miejscem wypoczynku jest Ośrodek „Caritas Bliźnim – PTAKI, 18-414 Nowogród - dowóz dzieci do miejsca wypoczynku we własnym zakresie. Całkowity koszt wyjazdu wynosi 1100 zł., natomiast odpłatność dla rodziców dzieci, którzy są płatnikami KRUS za 9 dniowy wyjazd wynosi 300,00 zł. Niezbędne jest aktualne zaświadczenie KRUS o odprowadzaniu składek przez jednego z rodziców. Ponadto informujemy, że za wyjazd można zapłacić bonem turystycznym.
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Lelisie pod nr tel 29 761 19 95 do dnia 06.06.2022r.

POMOC SPOŁECZNA