WAKACYJNA AKCJA CARITAS DIECEZJI ŁOMŻYŃSKIEJ 2022

WAKACYJNA AKCJA CARITAS DIECEZJI ŁOMŻYŃSKIEJ 2022

Caritas Diecezji Łomżyńskiej organizuje wakacje dla dzieci i młodzieży z edukacją profilaktyczną - SAFARI. Oferta przeznaczona jest dla osób w wieku od 9 do 16 lat. Miejscem wypoczynku jest Ośrodek „Caritas Bliźnim – PTAKI, 18-414 Nowogród - dowóz dzieci do miejsca wypoczynku we własnym zakresie. Całkowity koszt wyjazdu wynosi 1100 zł., natomiast odpłatność dla rodziców dzieci, którzy są płatnikami KRUS za 9 dniowy wyjazd wynosi 300,00 zł. Niezbędne jest aktualne zaświadczenie KRUS o odprowadzaniu składek przez jednego z rodziców. Ponadto informujemy, że za wyjazd można zapłacić bonem turystycznym.
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Lelisie pod nr tel 29 761 19 95 do dnia 06.06.2022r.