DARY ŻYWNOŚCIOWE

W dniu 06.07.2021 r. w ramach współpracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Lelisie z Caritas Diecezji Łomżyńskiej dotarła do nas druga partia żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym – Podprogram 2020 dla osób, które zostały zakwalifikowane i skorzystały z pomocy żywnościowej w marcu bieżącego roku.
Otrzymaną żywność pracownicy rozdystrybuowali wśród osób najbardziej potrzebujących (jest to liczna rzesza seniorów oraz rodzin wielodzietnych). Paczki w dużej mierze wspierają gospodarstwa domowe i są zaspokojeniem potrzeb pierwszego rzędu dla osób potrzebujących, których dochód miesięcznie nie przekroczył 1160,60 zł dla osób w rodzinie oraz 1542,20 zł dla osób samotnie gospodarujących.