Apel o zapewnienie osobom wymagajqcym calodobowej opieki bezpiecznych warunkow pobytu w placówkach stacjonarnych

Szanowni Państwo, zwracam się do Pastwa w sprawie dotyczącej osób, które z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności wymagają pomocy w formie usług świadczonych przez całą dobę.
Działalnością taką zajmują się:

  • domy pomocy społecznej (DPS),
  • placówki, w których sprawowana jest opieka nad osobami niepełnosprawnymi, przewlekle chorymi lub w podeszłym wieku.