Ośrodek Pomocy Społecznej w Lelisie przypomina, że na nowy okres zasiłkowy 2021/2022 przyjmowane są wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego w formie:

  • drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy EPUAP, bankowości elektronicznej, Portalu Informacyjnego Emp@tia, PUE ZUS;
  • tradycyjną (papierową) w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Lelisie w godzinach od 8.00 do 15.00.

Mając na uwadze Państwa potrzeby związane z wydatkami na dzieci oraz licznymi telefonami w sprawie przyspieszenia wypłat świadczeń rodzinnych w terminie wcześniejszym, prosimy o nieodkładanie składania wniosków na termin późniejszy, ponieważ przesuną się terminy wypłat.

Pragniemy nadmienić, że w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy, złoży prawidłowo wypełniony wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w terminach:

  • od 1 lipca do 31 sierpnia br., ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada br.;
  • od 1 września do 31 października br., ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do 31 grudnia br.;
  • od 1 listopada do 31 grudnia danego roku, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się oświadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży prawidłowo wypełniony wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w terminach:

  • od 1 lipca do 31 sierpnia br., ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do 31 października br.
  • od 1 września do 30 września danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 30 listopada tego roku.
  • od 1 października do 31 października danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31 grudnia tego roku.
  • od 1 listopada do 30 listopada danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do 31 stycznia następnego roku.
  • od 1 grudnia danego roku do 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.