Program „Posiłek w szkole i w domu” jest współfinansowany ze środków przekazanych przez Wojewodę Mazowieckiego.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Lelisie jest  realizatorem wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 współfinansowanego ze środków przekazanych przez Wojewodę Mazowieckiego polegającego na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności osobom jej potrzebującym.

posilek w szkole i w domu - informacja

posilek w szkole i w domu