PRACOWNICY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LELISIE W AKCJI PRZED ŚWIĘTAMI BOŻEGO NARODZENIA

"Tytka Charytatywna" to ogólnopolska akcja przedświąteczna polegająca na przygotowaniu paczek wypełnionych artykułami pierwszej potrzeby i przekazaniu ich osobom oraz rodzinom potrzebującym wsparcia. Dzięki współpracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Lelisie z Caritas Diecezji Łomżyńskiej, tę inicjatywę udało się zorganizować także w Gminie Lelis.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Lelisie poszukiwał instytucji oraz osób prywatnych chętnych do wzięcia udziału w akcji. W krótkim czasie zgłosili się pracownicy lokalnych instytucji, z ofertą przygotowania we własnym zakresie paczek - „Tytek” tj.:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Lelisie informuje, że przy współpracy Caritas Diecezji Łomżyńskiej uczestniczy w akcjach charytatywnych w ramach „Świąt Bożego Narodzenia 2020”. Jedną z tych akcji jest Tytka Charytatywna. Jest to akcja zbierania żywności dla osób potrzebujących. Polega na wypełnieniu tytki (torby) artykułami spożywczymi lub środkami czyszczącymi. Wypełnione tytki zostaną przekazane osobom w formie paczek świątecznych zamieszkujących na terenie gminy Lelis.

Coraz szerszym strumieniem płynie pomoc do potrzebujących mieszkańców naszej Gminy. W kolejnym etapie pomocy przyszedł czas na artykuły chemiczne. W obliczu wielkiego wyzwania, przed jakim stanęliśmy, Ośrodek Pomocy Społecznej w Lelisie czynnie włącza się w walkę z epidemią koronawirusa. W obecnej sytuacji uważamy, że to coś naturalnego i niezmiernie ważnego. Cała akcja została zaplanowana na kilka tygodni. Były słodycze dla naszych milusińskich, były okazałe paczki żywnościowe, więc czas na chemię. Zaangażowanie pracowników w akcję pomocową jest nieocenione.

Do przekazania tej pomocy zostały przyjęte następujące kryteria dla rodzin które:

 • są objęte wsparciem asystentów rodziny,
 • zostały im przyznane decyzją administracyjną bezpłatne posiłki w szkole,
 • posiadają dzieci z niepełnosprawnością,
 • są rodzinami wielodzietnymi i posiadającymi uprawnienia do świadczeń rodzinnych.

Od 1 kwietnia 2020 roku dzieci oraz młodzież ucząca się do ukończenia 21 roku życia, mogą korzystać z bezpłatnych porad psychologicznych i psychoterapeutycznych. NFZ finansuje nowy rodzaj usług medycznych: „Ośrodek środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży”.

Usługi te na I poziomie referencyjności są świadczone przez dwie placówki:

Przychodnia Lekarska „Zdrowie”, 07 – 415 Olszewo-Borki, ul. 3 Maja 4,

 • tel. 29 761 35 00
 • tel. 29 761 32 63
 • tel. 506 350 323

Fundacja ,,Promyk’’ Centrum Wspierania Rozwoju Dzieci Młodzieży i Dorosłych - Poradnia Psychologiczno - Terapeutyczna dla Dzieci i Młodzieży, 07 – 410 Ostrołęka, ul. Kołobrzeska 7

 • tel. 506 754 402600075752
 • tel. 29 714 26 58 506-115-195

Świadczeniodawca udziela świadczeń ambulatoryjnych oraz środowiskowych (również z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych) następującej grupie pacjentów:

 • dzieci poniżej 7 roku życia,
 • dzieci i młodzież objęta obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem nauki oraz kształcąca się w szkołach ponadpodstawowych – do ich ukończenia, jednak nie
 • później niż do ukończenia 21 roku życia, a także ich rodziny lub opiekunowie prawni.

Zapraszamy szczególnie dzieci i młodzież z następującymi problemami:

 • zaburzenia psychiczne, lękowe i nerwicowe,
 • zaburzenia zachowania,
 • zespoły uzależnienia,
 • obniżony nastój i niska samoocena,
 • problemy emocjonalne,
 • długotrwały stres w szkole, w domu.

W okresie pandemii proponujemy rejestrację drogą telefoniczną. Po ustaniu kwarantanny domowej, będzie można zgłaszać się również osobiście do rejestracji placówki świadczącej usługi.

Skierowanie nie jest wymagane.

WSPÓLNYMI SIŁAMI MOŻEMY WIĘCEJ - ŁAŃCUSZEK DOBRYCH SERC

17 kwietnia 2020 r. CARITAS Diecezji Łomżyńskiej przekazało ponad 26 ton żywości potrzebującym mieszkańcom Gminy Lelis. Akcja ta została przeprowadzona w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. W pierwszej kolejności skorzystają z niej klienci Ośrodka Pomocy Społecznej (OSP) w Lelisie, którzy spełniają kryterium dochodowe w wysokości 1402 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej oraz 1056 zł w przypadku osoby w rodzinie.
Żywność została dostarczona do magazynu przez żołnierzy 52. Batalionu Lekkiej Piechoty z 5. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej, którzy pomogli także w jej rozładunku. Pomoc żołnierzy okazała się nieoceniona przy tak dużej ilości dostarczonego towaru. Wójt Gminy Lelis, Stefan Prusik, obecny przy rozładunku, nie krył zadowolenia, z faktu, że najbardziej potrzebujący mieszkańcy gminy otrzymają znaczące wsparcie w formie paczek żywnościowych. Jest to szczególnie ważne w obliczu obecnej sytuacji epidemiologicznej, gdyż wiele osób i rodzin w naszej gminie potrzebuje pomocy w zaspokojeniu bieżących potrzeb dnia codziennego. W imieniu mieszkańców gminy, Wójt przekazał podziękowania dla CARITAS Diecezji Łomżyńskiej, jak również dla żołnierzy 52. Batalionu Lekkiej Piechoty z 5. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej, którzy zostali zaproszeni na ciepły posiłek.

W Wielki Piątek nasi najmłodsi Mieszkańcy Gminy dostali pierwsze słodkie niespodzianki od Wielkanocnego Zajączka. Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej z zachowaniem wszelkich środków bezpieczeństwa rozpoczęli dostarczanie słodkich upominków i będą kontynuować wizyty po Świętach Wielkanocnych. Odwiedzają rodziny z dziećmi, które spełniają następujące kryteria:

 • - objęte są wsparciem asystentów rodziny,
 • - przyznane zostały decyzją administracyjną bezpłatne posiłki w szkole,
 • - posiadają dzieci z niepełnosprawnością,
 • - rodziny wielodzietne, które posiadają uprawnienia do świadczeń rodzinnych.

Od dnia 2 stycznia 2020 r. stanowisko Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Lelisie objęła Pani Grażyna Piersa.

Przez ostatnie miesiące zatrudniona była na stanowisku dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Ostrołęce. Wcześniej pracowała w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Ostrołęce jako starszy specjalista pracy socjalnej. Przez 6 lat koordynowała kluczowe projekty, współfinansowane ze środków EFS, realizowane pn. "Wracam na rynek pracy" i "Pozwól sobie pomóc". Była jednym z inicjatorów i organizatorów objazdowej świetlicy „Radosny Świetlicobus”. Za osiągnięcia zawodowe została uhoronowana m.in. wyróżnieniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz nagrodę Wojewody Mazowieckiego.
Grażyna Piersa posiada wykształcenie wyższe. Jest absolwentką Wyższej Szkoły Edukacji Zdrowotnej w Łodzi o specjalności pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z elementami pracy socjalnej. Ukończyła również dwa kierunki podyplomowych studiów z obszaru pomocy społecznej na Uniwersytecie Warszawskim, o specjalnościach: organizacja pomocy społecznej oraz menedżer innowacji społecznych. Zdaniem komisji konkursowej spełniła wszelkie wymagania formalne i merytoryczne.

Pani Danuta Piersa Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej z końcem 2019 roku przeszła na zasłużoną emeryturę. Pani Danuta przez 29 lat kierowała tutejszym Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Praca stawiała przed Nią wiele wyzwań, którym zawsze sprostała. Dobro i potrzeby drugiego człowieka były dla niej najważniejsze. Stale służyła dobrą radą. Sumiennie wykonywała powierzone obowiązki. Chętnie dzieliła się swoim doświadczeniem zawodowym z innymi pracownikami. Jako Kierownik prezentowała wysoką kulturę osobistą oraz postawę szacunku do pracowników oraz klientów OPS.
Dziękujemy za długoletni okres współpracy, życzymy dużo zdrowia, spełnienia marzeń i wszelkiej pomyślności na zasłużonej emeryturze.

Kierownik i Pracownicy
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Lelisie