MIKOŁAJKI 2021

MIKOŁAJKI JAK Z BAJKI !

Święty Mikołaj lubi odwiedzać dzieci w każdym wieku i w każdym miejscu na świecie. Z dużym workiem, pełnym prezentów przyjechał 13 grudnia 2021 r. również do mikolajki 2021Ośrodka Pomocy Społecznej w Lelisie. Wizyta Świętego Mikołaja była odpowiedzią na listy dzieci, które w ich imieniu wysłało Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy z siedzibą w Ostrołęce. Najmłodsi byli bardzo szczęśliwi i rozpromienieni gdy recytowali wierszyki i śpiewali kolędy dla Świętego Mikołaja w podziękowaniu za wymarzone upominki. 
Oczekiwana cały rok wizyta Świętego Mikołaja minęła w bardzo miłej atmosferze i przyniosła dzieciom, rodzicom i pracownikom Ośrodka Pomocy Społecznej w Lelisie wiele radości.
W imieniu dzieci i rodziców składamy serdeczne podziękowania dla Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy z siedzibą w Ostrołęce za ufundowanie i przygotowanie paczek dla dzieci.

KONFERENCJA

ZNACZENIE BEZPIECZEŃSTWA W BUDOWANIU PARTNERSTWA LOKALNEGO W SYSTEMIE POMOCY SPOŁECZNEJ.

Z okazji Międzynarodowego Dnia Walki z Ubóstwem w dniu 20 października 2021r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Lelisie pod patronatem Wójta Gminy Lelis Stefana Prusik, zorganizował konferencję na temat „Znaczenie bezpieczeństwa w budowaniu partnerstwa lokalnego w systemie pomocy społecznej” . Konferencja  odbyła się w sali CK-BiS w Lelisie.

         W konferencji uczestniczyli przedstawiciele Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce, Sądu Rejonowego w Ostrołęce, radni i sołtysi Gminy Lelis, przedstawiciele: oświaty, służby zdrowia, kół gospodyń wiejskich, księża proboszczowie parafii z terenu gminy Lelis, a także Pani Barbara Bączek Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Myszyńcu, Pani Bożena Podbielska Dyrektor Polskiego Czerwonego Krzyża – Zarząd Rejonowy w Ostrołęce, Pani Edyta Pędzich Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz kierownicy jednostek gminnych współpracujących na co dzień z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Lelisie. Podczas konferencji Pani Grażyna Piersa Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Lelisie, opowiadała o działalności i realizowanych zadaniach przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Lelisie. Po wystąpieniu Kierownika, Asystent Rodziny Pan Marcin Szczubełek przedstawił prezentację przybliżającą zawód asystenta rodziny, który ma na celu wspieranie rodzin. Podpisano również porozumienie między oświatą a pomocą społeczną, polegające na sprawnej wymianie informacji o sytuacji dzieci, zwłaszcza tych, których rodzice mają problem w sprawowaniu funkcji opiekuńczo – wychowawczych.