KONFERENCJA Fot. CK-BiS Lelis

ZNACZENIE BEZPIECZEŃSTWA W BUDOWANIU PARTNERSTWA LOKALNEGO W SYSTEMIE POMOCY SPOŁECZNEJ.

Z okazji Międzynarodowego Dnia Walki z Ubóstwem w dniu 20 października 2021r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Lelisie pod patronatem Wójta Gminy Lelis Stefana Prusik, zorganizował konferencję na temat „Znaczenie bezpieczeństwa w budowaniu partnerstwa lokalnego w systemie pomocy społecznej” . Konferencja  odbyła się w sali CK-BiS w Lelisie.

         W konferencji uczestniczyli przedstawiciele Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce, Sądu Rejonowego w Ostrołęce, radni i sołtysi Gminy Lelis, przedstawiciele: oświaty, służby zdrowia, kół gospodyń wiejskich, księża proboszczowie parafii z terenu gminy Lelis, a także Pani Barbara Bączek Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Myszyńcu, Pani Bożena Podbielska Dyrektor Polskiego Czerwonego Krzyża – Zarząd Rejonowy w Ostrołęce, Pani Edyta Pędzich Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz kierownicy jednostek gminnych współpracujących na co dzień z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Lelisie. Podczas konferencji Pani Grażyna Piersa Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Lelisie, opowiadała o działalności i realizowanych zadaniach przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Lelisie. Po wystąpieniu Kierownika, Asystent Rodziny Pan Marcin Szczubełek przedstawił prezentację przybliżającą zawód asystenta rodziny, który ma na celu wspieranie rodzin. Podpisano również porozumienie między oświatą a pomocą społeczną, polegające na sprawnej wymianie informacji o sytuacji dzieci, zwłaszcza tych, których rodzice mają problem w sprawowaniu funkcji opiekuńczo – wychowawczych.

         W II części konferencji swoja prelekcję na temat: „Cyberprzestrzeń – współczesne zagrożenie dla rodzin”,  wygłosiła  st. asp. Magdalena Eliasz funkcjonariusz Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce. Policjantka szczegółowo omówiła najczęstsze zagrożenia na które możemy być narażeni w ,,sieci”. Wskazała także sposoby na ich uniknięcie.

         Podsumowując konferencję możemy śmiało stwierdzić, że dzięki niej ubogaciliśmy się w  informacje o działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Lelisie, został nam przedstawione zadania asystenta rodziny. Przedstawiliśmy sens zawierania porozumień, mających na celu sprawna wymianę informacji o sytuacji dzieci oraz rodzin potrzebujących natychmiastowego wparcia. Przybliżony został temat cyberprzestrzeni, która jest potrzeba, ale i bardzo niebezpieczna.

         Konferencję  słowami podziękowania za przybycie i nadzieją, że współpraca na rzecz dobra dziecka i rodziny będzie jeszcze bardziej rozwijać się i przynosić dobre owoce zakończyli Wójt Gminy Lelis Pan Stefan Prusik i Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Pani Grażyna Piersa.