SZKOLENIE

ZNACZENIE BEZPIECZEŃSTWA W BUDOWANIU PARTNERSTWA LOKALNEGO W SYSTEMIE POMOCY SPOŁECZNEJ

Z okazji Międzynarodowego Dnia Walki z Ubóstwem w dniu 19 października 2022 r. odbyła się Konferencja zorganizowana przez Zespół Interdyscyplinarny  działający przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Lelisie. Spotkanie odbyło się pod patronatem Wójta Gminy Lelis - Pana Stefana Prusik,   a  jego tematem było: „Znaczenie bezpieczeństwa w budowaniu partnerstwa lokalnego w systemie pomocy społecznej”.  Międzynarodowy Dzień  Walki  z Ubóstwem został ustanowiony w 1993 r. przez Zgromadzenie Ogólne ONZ i jest obchodzony co roku. Jest to okazja do zwrócenia szczególnej uwagi na potrzebę zniwelowania ubóstwa i wykluczenia społecznego. Ubóstwo, które uniemożliwia zaspokojenie podstawowych potrzeb człowieka, staje się powodem chronicznej frustracji. Najbardziej typową reakcją na frustrację jest agresja prowadząca, niestety dość często,  do stosowania przemocy    w najbliższym środowisku, którym jest rodzina.

Konferencję rozpoczął cytat bł. Matki Teresy z Kalkuty: „To co robimy, jest tylko kroplą w oceanie.   Jednak gdyby tej kropli zabrakło, ocean byłby o nią uboższy”. Każda, nawet najmniejsza pomoc ma znaczenie i jest potrzebna. Musimy pamiętać, że każde działanie na rzecz pomocy drugiemu człowiekowi jest istotne i ma szanse odmienić jego życie na lepsze.

Podczas konferencji zostały zaprezentowane następujące prelekcje:

 • „Zgłoszenie to nie doniesienie” prelegent Pani asp. szt. Magdalena Eliasz - Komenda Miejska Policji w Ostrołęce;
 • „Psychologiczne aspekty instytucjonalnej współpracy wobec problemu przemocy w rodzinie” prelegent Pani Małgorzata Michalczuk – psycholog;
 • „Współpraca środowiska lokalnego z instytucjami w ramach przeciwdziałania przemocy domowej” prelegent Andrzej Luchciński -prokurator - Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce.

OGŁOSZENIE O NABORZE

 

KIEROWNIK OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LELISIE OGŁASZA NABÓR NA ZASTĘPSTWO NA STANOWISKU PRACY PRACOWNIK SOCJALNY

 • JEDNOSTKA ZAMIERZAJĄCA ZATRUDNIĆ PRACOWNIKA: Ośrodek Pomocy Społecznej w Lelisie
 • ADRES JEDNOSTKI ZAMIERZAJĄCEJ ZATRUDNIĆ PRACOWNIKA: Ośrodek Pomocy Społecznej w Lelisie ul. Szkolna 37 07-402 Lelis
 • STANOWISKO, NA KTÓRE DOKONYWANY JEST NABÓR NA ZASTĘPSTWO: Pracownik socjalny
 • WYMIAR CZASU PRACY: 1 etat
 • MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: Ośrodek Pomocy Społecznej w Lelisie
 • FORMA ZATRUDNIENIA: Umowa o pracę na zastępstwo

APEL O POMOC

Ośrodek Pomocy Społecznej w Lelisie przy współpracy z Oddziałem Rejonowym Polskiego Czerwonego Krzyża w Ostrołęce organizuje zbiórkę środków finansowych dla rodziny poszkodowanej w wyniku pożaru budynku mieszkalnego w Płoszycach.
Podczas pożaru w dniu 01.06.2022r. zniszczeniu uległ dach, a pomieszczenia mieszkalne zostały zalane przez wodę w trakcie prowadzonej akcji gaśniczej.
Straty poniesione w wyniku tego zdarzenia losowego są ogromne. Remont części mieszkalnej budynku przekracza możliwości finansowe poszkodowanej rodziny.
Zebrane środki finansowe zostaną przeznaczone w szczególności na zakup materiałów budowlanych, które zostaną użyte do remontu spalonej i zniszczonej części budynku.
W związku z powyższym apelujemy i prosimy wszystkich, którzy mają możliwość przyjścia z pomocą poszkodowanym, aby nie pozostali obojętni na los ludzi dotkniętych tym nieszczęściem.

Serdecznie dziękujemy za każdy gest.

Pomoc finansową można przekazać na wyodrębniony na ten cel rachunek bankowy Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Ostrołęce:
66 8769 0002 0710 0736 2000 0070
z dopiskiem „Pomoc pogorzelcom z Płoszyc”.

PFRON

Zapraszamy chętne osoby z niepełnosprawnością wzroku do udziału w zajęciach „Trening Orientacji Przestrzennej i Mobilności”.

Trening realizowany będzie w ramach projektu „Trening orientacji przestrzennej dla osób niewidomych i słabowidzących (TOPON)”, którego Liderem jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zaś Partnerami:

 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej
 • Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego
 • Polski Związek Niewidomych
 • Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie
 • oraz Instituttet for Blinde og Svagsynede z Danii.

ANKIETA

Samorząd Gminy Lelis, działając na podstawie art. 6 ust. 2. pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2021 r. poz. 1249), przystąpił do opracowania Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą do mieszkańców o wypełnienie ankiety:
Przemoc w rodzinie

Tworzony dokument przyczyni się do lepszego rozpoznania problemów przemocy w rodzinie i umożliwi zaprogramowanie działań, których wdrożenie pozwoli na zapobieganie tym problemom oraz łagodzenie ich skutków społecznych. Wspólnie mamy szansę opracować program, którego realizacja będzie miała znaczący wpływ na jakość i komfort życia mieszkańców gminy Lelis w najbliższych latach.
Wypełnione ankiety prosimy zwrócić do Ośrodka Pomocy Społecznej w Lelisie, ul. Szkolna 37, 07-402 Lelis do dnia 30.04.2022 r.

OGŁOSZENIE

Ośrodek Pomocy Społecznej w Lelisie poszukuje osób chętnych do pełnienia funkcji kuratora dla osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, zamieszkującej na terenie gminy Lelis. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Lelisie, ul. Szkolna 37 w dniach od poniedziałku do piątku w godz. od 7:45 do 15:45.

Dane kontaktowe:

 • do kontaktu telefonicznego nr tel. 29 761 19 95
 • drogą elektroniczną e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • osobiście w siedzibie Ośrodka po wcześniejszym umówieniu terminu drogą telefoniczną lub elektroniczną

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 17 marca 2022r.

OGŁOSZENIE

Ośrodek Pomocy Społecznej w Lelisie poszukuje osób chętnych do pełnienia funkcji kuratora dla osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, zamieszkującej na terenie gminy Lelis. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Lelisie , ul. Szkolna 37 w dniach od poniedziałku do piątku w godz. od 7:45 do 15:45.

Dane kontaktowe:

 • do kontaktu telefonicznego nr tel. 29 761 19 95
 • drogą elektroniczną e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • osobiście w siedzibie Ośrodka po wcześniejszym umówieniu terminu drogą telefoniczną lub elektroniczną

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 07 marca 2022 r.

OGŁOSZENIE

Ośrodek Pomocy Społecznej w Lelisie poszukuje osoby chętnej do pełnienia funkcji opiekuna prawnego dla osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej, zamieszkującej na terenie gminy Lelis. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Lelisie , ul. Szkolna 37 w dniach od poniedziałku do piątku w godz. od 7:45 do 15:45.

Dane kontaktowe:

 • do kontaktu telefonicznego nr tel. 29 761 19 95
 • drogą elektroniczną e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • osobiście w siedzibie Ośrodka po wcześniejszym umówieniu terminu drogą telefoniczną lub elektroniczną

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 14 lutego 2022r. do godz.14.00.

OGŁOSZENIE

Ośrodek Pomocy Społecznej w Lelisie poszukuje osób chętnych do pełnienia funkcji kuratora dla osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, zamieszkującej na terenie gminy Lelis. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Lelisie , ul. Szkolna 37 w dniach od poniedziałku do piątku w godz. od 7:45 do 15:45

Dane kontaktowe:

 • do kontaktu telefonicznego nr tel. 29 761 19 95
 • drogą elektroniczną e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • osobiście w siedzibie Ośrodka po wcześniejszym umówieniu terminu drogą telefoniczną lub elektroniczną

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 04 lutego 2022r. do godz.14.00.