Samorząd Gminy Lelis, działając na podstawie art. 6 ust. 2. pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2021 r. poz. 1249), przystąpił do opracowania Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą do mieszkańców o wypełnienie ankiety:
Przemoc w rodzinie

Tworzony dokument przyczyni się do lepszego rozpoznania problemów przemocy w rodzinie i umożliwi zaprogramowanie działań, których wdrożenie pozwoli na zapobieganie tym problemom oraz łagodzenie ich skutków społecznych. Wspólnie mamy szansę opracować program, którego realizacja będzie miała znaczący wpływ na jakość i komfort życia mieszkańców gminy Lelis w najbliższych latach.
Wypełnione ankiety prosimy zwrócić do Ośrodka Pomocy Społecznej w Lelisie, ul. Szkolna 37, 07-402 Lelis do dnia 30.04.2022 r.