APEL O POMOC

Ośrodek Pomocy Społecznej w Lelisie przy współpracy z Oddziałem Rejonowym Polskiego Czerwonego Krzyża w Ostrołęce organizuje zbiórkę środków finansowych dla rodziny poszkodowanej w wyniku pożaru budynku mieszkalnego w Płoszycach.
Podczas pożaru w dniu 01.06.2022r. zniszczeniu uległ dach, a pomieszczenia mieszkalne zostały zalane przez wodę w trakcie prowadzonej akcji gaśniczej.
Straty poniesione w wyniku tego zdarzenia losowego są ogromne. Remont części mieszkalnej budynku przekracza możliwości finansowe poszkodowanej rodziny.
Zebrane środki finansowe zostaną przeznaczone w szczególności na zakup materiałów budowlanych, które zostaną użyte do remontu spalonej i zniszczonej części budynku.
W związku z powyższym apelujemy i prosimy wszystkich, którzy mają możliwość przyjścia z pomocą poszkodowanym, aby nie pozostali obojętni na los ludzi dotkniętych tym nieszczęściem.

Serdecznie dziękujemy za każdy gest.

Pomoc finansową można przekazać na wyodrębniony na ten cel rachunek bankowy Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Ostrołęce:
66 8769 0002 0710 0736 2000 0070
z dopiskiem „Pomoc pogorzelcom z Płoszyc”.