KONFERENCJA OPS

ZNACZENIE BEZPIECZEŃSTWA W BUDOWANIU PARTNERSTWA LOKALNEGO W SYSTEMIE POMOCY SPOŁECZNEJ

Z okazji Międzynarodowego Dnia Walki z Ubóstwem w dniu 19 października 2022 r. odbyła się Konferencja zorganizowana przez Zespół Interdyscyplinarny  działający przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Lelisie. Spotkanie odbyło się pod patronatem Wójta Gminy Lelis - Pana Stefana Prusik,   a  jego tematem było: „Znaczenie bezpieczeństwa w budowaniu partnerstwa lokalnego w systemie pomocy społecznej”.  Międzynarodowy Dzień  Walki  z Ubóstwem został ustanowiony w 1993 r. przez Zgromadzenie Ogólne ONZ i jest obchodzony co roku. Jest to okazja do zwrócenia szczególnej uwagi na potrzebę zniwelowania ubóstwa i wykluczenia społecznego. Ubóstwo, które uniemożliwia zaspokojenie podstawowych potrzeb człowieka, staje się powodem chronicznej frustracji. Najbardziej typową reakcją na frustrację jest agresja prowadząca, niestety dość często,  do stosowania przemocy    w najbliższym środowisku, którym jest rodzina.

Konferencję rozpoczął cytat bł. Matki Teresy z Kalkuty: „To co robimy, jest tylko kroplą w oceanie.   Jednak gdyby tej kropli zabrakło, ocean byłby o nią uboższy”. Każda, nawet najmniejsza pomoc ma znaczenie i jest potrzebna. Musimy pamiętać, że każde działanie na rzecz pomocy drugiemu człowiekowi jest istotne i ma szanse odmienić jego życie na lepsze.

Podczas konferencji zostały zaprezentowane następujące prelekcje:

  • „Zgłoszenie to nie doniesienie” prelegent Pani asp. szt. Magdalena Eliasz - Komenda Miejska Policji w Ostrołęce;
  • „Psychologiczne aspekty instytucjonalnej współpracy wobec problemu przemocy w rodzinie” prelegent Pani Małgorzata Michalczuk – psycholog;
  • „Współpraca środowiska lokalnego z instytucjami w ramach przeciwdziałania przemocy domowej” prelegent Andrzej Luchciński -prokurator - Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce.

Poruszony został  również temat przemocy, który w dzisiejszych czasach jest niestety wciąż dużym problemem i często wiąże się z ubóstwem społecznym, duchowym. Ważne jest by reagować na nawet najmniejsze sygnały dochodzące ze środowiska, które mogą świadczyć o występowaniu przemocy, tak by zapobiec jego dalszym,  często tragicznym konsekwencjom. Wyrażamy nadzieje, że nasze wspólne działania na rzecz dobra dziecka i rodziny będą  przynosić oczekiwane rezultaty.

Konferencja była świetną okazją do poszerzenia wiedzy i  zdobycia nowych informacji nt. przeciwdziałania przemocy domowej. Uczestnicy chętnie wymieniali się doświadczeniami, które mają duże znaczenia w działaniach niosących pomoc rodzinom. Mamy nadzieje, że tego typu wydarzenie jest początkiem cyklicznych konferencji, i że inicjatywa ta będzie służyć dobru Mieszkańców Naszej Gminy. Liczymy, że zdobyta wiedza będzie przynosić rezultaty w  postaci efektywnych działań na rzecz ograniczenia ubóstwa, którego skutkiem jest m. in. zjawisko przemocy domowej.

Bardzo dziękujemy za udział w konferencji wszystkim uczestnikom, a w szczególności dziękujemy za udział i obecność:  Pani Agnieszce Krupińskiej -  zastępcy kierownika Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Ostrołęce; Panu Mariuszowi Popielarzowi - zastępcy dyrektora Departamentu Organizacji Urzędu Marszałkowskiego - dyrektorowi Delegatury w Ostrołęce; Panu kom. Piotr Góralczyk  -  Naczelnikowi Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce oraz funkcjonariuszom  Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce; Pani Barbarze Bączek -dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Myszyńcu;  Pani Bożenie Podbielskej - Dyrektor Polskiego Czerwonego Krzyża Zarządu Rejonowego w Ostrołęce;  Pani Monice Jezierskiej - kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej PCK „Otwarte serca” w Ostrołęce;  Pani Edycie Pędzich - dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrołęce; ,ks. Arturowi Akimowiczowi -  proboszczowi Parafii pw. św. Anny w Dąbrówce. Dziękujemy za obecność także kuratorom społecznym Sądu Rodzinnego w Ostrołęce, radnym, sołtysom, przewodniczącym Kół Gospodyń Wiejskich, kierownikom jednostek gminnych, przedstawicielom:  Urzędu Gminy, oświaty, służby zdrowia,.