KOMUNIKAT CENTRALNEJ EWIDENCJI EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW

Szanowni Państwo, prosimy o przypominanie obywatelom, że jakakolwiek zmiana rodzaju źródła ciepła oraz wykorzystywanego paliwa – nie z uwagi na popełnioną pomyłkę – lecz ze względu na potrzebę wykazania w CEEB kotła/pieca węglowego dla innych celów, jak np. uzyskanie dodatku osłonowego lub dodatku węglowego, może skutkować odpowiedzialnością karną za składanie fałszywego oświadczenia.
Prawidłowość deklaracji mogą sprawdzić osoby upoważnione przez gminy, wymienione w uchwale antysmogowej oraz programach ochrony powietrza.
Właściciele i zarządcy zobowiązani są ustawowo do zapewnienia (co najmniej jednej w roku) kontroli stanu technicznego przewodów kominowych, podczas której będą również weryfikowane źródła ciepła.
Zgodnie z przepisami kontrole stanu technicznego przewodów kominowych przeprowadzają - osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim lub osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności.
Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią komunikatu Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego:
https://www.gunb.gov.pl/aktualnosc/komunikat-glownego-inspektora-nadzoru-budowlanego-w-sprawie-zjawiska-zmianaktualizacji

Zespół CEEB
https://CEEB.gov.pl/

DODATEK WĘGLOWY

Ośrodek Pomocy Społecznej w Lelisie informuje, że  wnioski o przyznanie dodatku węglowego można składać:

od 18 sierpnia 2022 roku :

  • w formie elektronicznej za pomocą e-PUAP, (adres skrytki ePUAP OPS Lelis to: /opslelis/skrytka  lub  /opslelis/skrytkaESP )
  • pocztą tradycyjną kierując przesyłkę na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Lelisie ul. Szkolna 37, 07-402 Lelis,

od 22 sierpnia 2022 roku :

  • wnioski można składać osobiście w wersji papierowej  w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Lelisie ul. Szkolna 37, w dni robocze tj. :
    • od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.00,
    • wtorek w godz. od 9.00 do 17.00.

Ze względu na sprawną organizację przyjmowania wniosków prosimy o wcześniejsze  telefoniczne umówienie terminu wizyty dzwoniąc pod nr tel. 29 7611 995 lub drogą elektroniczną: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

Ponadto informujemy, że wniosek składa się:

  • w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej wniosek,
  • na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (wniosek ten (tj. plik - wypełniony dokument elektroniczny) opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego - PODPISZ E-PUAP),
  • w terminie do dnia 30 listopada 2022 r.

Wnioski złożone po 30 listopada 2022 r., nie będą rozpatrywane.
Dodatek węglowy wypłacony zostanie do miesiąca od dnia złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku.