Leliska Karta Seniora

PROGRAM - LELISKA KARTA SENIORA

Uchwałą Nr XXXIV/230/2018 RADY GMINY LELIS z dnia 28 marca 2018 r. wprowadza się na terenie Gminy Lelis Program "Leliska Karta Seniora" 

 

Program adresowany jest do osób powyżej 60. roku życia, zamieszkałych na terenie Gminy Lelis.

 1. Program stanowi element polityki społecznej realizowanej przez Gminę Lelis.
 2. Głównym celem programu jest wzmocnienie aktywności społecznej i poprawa jakości życia leliskich seniorów.
 3. Cele Programu realizowane będą przez:

1) podniesienie poziomu aktywności i sprawności seniorów poprzez zwiększenie dostępności i zachęcenia do uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych i sportowych;
2) kształtowanie pozytywnego wizerunku leliskich seniorów;
3) opracowanie, promocję i koordynację systemu ulg udzielanych seniorom przez jednostki organizacyjne Gminy Lelis, inne jednostki i instytucje publiczne.

Umożliwia się seniorom korzystanie z 50% zniżki na zakup następujących biletów:

 1. do kina objazdowego w Centrum Kultury-Biblioteki i Sportu w Lelisie,
 2. na zajęcia dla seniorów, organizowane przez Centrum Kultury-Biblioteki i Sportu w Lelisie,
 3. za wstęp na pływalnię w Parku Wodnym AQUARIUM w Ostrołęce,
 4. wstępu do kinowej Akademii Edukacji Filmowej i Dyskusyjnego Klubu Filmowego oraz dostępu do repertuaru premierowego w Ostrołęckim Centrum Kultury w Ostrołęce.

 

Dokumenty do pobrania:

Karta "Rodzina Trzy Plus"

PROGRAM - RODZINA TRZY PLUS

Uchwałą NR XXX/211/2017 RADY GMINY LELIS z dnia 14 grudnia 2017 r. wprowadza się na terenie Gminy Lelis program działań na rzecz dużych rodzin zwany Programem „Rodzina Trzy Plus”.

 
Program adresowany jest do dużych rodzin zamieszkałych na terenie Gminy Lelis. 
Potwierdzeniem uczestnictwa w Programie „Rodzina Trzy Plus” przez duże rodziny jest Karta „Rodzina Trzy Plus”, której wzór określa zarządzenie Nr 0050.51.2017 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 20 grudnia 2017 r..
 
Program jest elementem polityki społecznej realizowanej przez Gminę Lelis i ma na celu:
 1. promocję dużej rodziny oraz działań na rzecz wzmocnienia jej kondycji,
 2. poprawę warunków życia dużych rodzin,
 3. zwiększenie szans rozwojowych i życiowych dzieci i młodzieży wychowującej się w dużych rodzinach,
 4. wspieranie dużych rodzin oraz kształtowanie ich pozytywnego wizerunku.
Umożliwia się dużym rodzinom   korzystanie z 50% zniżki na zakup  następujących biletów:
 1. do kina objazdowego w Centrum Kultury-Biblioteki i Sportu w Lelisie,
 2. na zajęcia dla dzieci i młodzieży, organizowane przez Centrum Kultury-Biblioteki i Sportu w Lelisie,
 3. za wstęp  na pływalnię  w Parku Wodnym AQUARIUM w Ostrołęce,
 4. wstępu do kinowej Akademii Edukacji Filmowej i Dyskusyjnego Klubu Filmowego oraz dostępu do repertuaru  premierowego w Ostrołęckim Centrum Kultury w Ostrołęce, 
 5. na lodowisko i wypożyczenie łyżew w Miejskim Zarządzie Obiektów Sportowo- Turystycznych i Infrastruktury Technicznej w Ostrołęce.         

Dokumenty do pobrania: