Nie ignoruj zagrożenia. Zdrowie Twoje, to skarb, o który należy dbać.
Jeśli nie możesz uzyskać pomocy od osób bliskich, którzy mogą Ci pomóc w zrobieniu i dostarczeniu zakupów podstawowej potrzeby np. artykułów spożywczych, środków higienicznych, leków itp. to zadzwoń na numer infolinii 22 505 11 11 czynny całą dobę.

To infolinia, która przekieruje Twoje potrzeby do Ośrodka Pomocy Społecznej w Lelisie. Pracownicy Ośrodka nawiążą z Tobą kontakt telefoniczny i ustalą, kto i w jakiej fo rmie będzie mógł Ci pomóc.
Możesz również zadzwonić bezpośrednio do Ośrodka Pomocy Społecznej w Lelisie pod numer tel. 29 761 19 95 w godzinach 7:45 15:45, od poniedziałku do piątku.
Niezbędne zakupy będą dokonywane w najbliższym sklepie. Osoby, które chcą skorzystać z tej formy wsparcia jednocześnie wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych tj. imienia, nazwiska, adresu zamieszkania i numeru telefonu.

Uwaga!

Za zakupy płaci osoba zainteresowana na podstawie faktury wystawionej przez sklep, która zawiera imię, nazwisko i adres osoby zamawiającej.
Jednocześnie apelujemy!
Seniorze, bądź czujny, aby nikt nie podszył się pod pracownika naszej jednostki. Zawsze sprawdź legitymację pracownika lub wolontariusza, zapisz jego nazwisko. Jeśli chcesz się upewnić, czy rozmawiałeś lub miałeś styczność z pracownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej w Lelisie, dla własnego bezpieczeństwa zadzwoń pod numer (29) 761 19 9 5.
Informujemy, że Ośrodek Pomocy Społecznej w Lelisie przystąpił do rządowego programu "Wspieraj Seniora" Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów. Program ma na celu dofinansowanie gmin w zakresie realizacji usługi wsparcia na rzecz Seniorów, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu. Usługa wsparcia ma polegać w szczególności na dostarczeniu zakupów, zgodnie ze wskazanym przez Seniora zakresem, obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w t ym artykuły spożywcze, środków higieny osobistej.

Program adresowany jest do:
1. osób w wieku 70 lat i więcej, które pozostaną w domu w związku z zagrożeniem zakażeniem Covid 19,
2. w szczególnych przypadkach osoby poniżej 70 roku życia.
Szczegóły dot. programu znajdują się pod linkiem: https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/wspieraj-seniora