Pomoc żywnościowa

WSPÓLNYMI SIŁAMI MOŻEMY WIĘCEJ - ŁAŃCUSZEK DOBRYCH SERC

17 kwietnia 2020 r. CARITAS Diecezji Łomżyńskiej przekazało ponad 26 ton żywości potrzebującym mieszkańcom Gminy Lelis. Akcja ta została przeprowadzona w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. W pierwszej kolejności skorzystają z niej klienci Ośrodka Pomocy Społecznej (OSP) w Lelisie, którzy spełniają kryterium dochodowe w wysokości 1402 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej oraz 1056 zł w przypadku osoby w rodzinie.
Żywność została dostarczona do magazynu przez żołnierzy 52. Batalionu Lekkiej Piechoty z 5. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej, którzy pomogli także w jej rozładunku. Pomoc żołnierzy okazała się nieoceniona przy tak dużej ilości dostarczonego towaru. Wójt Gminy Lelis, Stefan Prusik, obecny przy rozładunku, nie krył zadowolenia, z faktu, że najbardziej potrzebujący mieszkańcy gminy otrzymają znaczące wsparcie w formie paczek żywnościowych. Jest to szczególnie ważne w obliczu obecnej sytuacji epidemiologicznej, gdyż wiele osób i rodzin w naszej gminie potrzebuje pomocy w zaspokojeniu bieżących potrzeb dnia codziennego. W imieniu mieszkańców gminy, Wójt przekazał podziękowania dla CARITAS Diecezji Łomżyńskiej, jak również dla żołnierzy 52. Batalionu Lekkiej Piechoty z 5. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej, którzy zostali zaproszeni na ciepły posiłek.

Udział w akcji miała również Ochotnicza Straż Pożarna z Łęgu Przedmiejskiego, dzięki której udało się zmagazynować dostarczoną żywność. Swoją dalszą pomoc przy przygotowaniach paczek żywnościowych z otrzymanego towaru zadeklarowało także Koło Gospodyń Wiejskich z Łęgu Przedmiejskiego.
Wszelkie czynności przy rozładunku i magazynowaniu towaru odbywały się zgodnie z zasadami higieny i bezpieczeństwa.

Jesteśmy pełni podziwu dla wszystkich osób zaangażowanych w tę akcję. Dziękujemy za okazaną serdeczność i bezinteresowną pomoc.

 

Kierownik i Pracownicy
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Lelisie