Struktura organizacyjna

Kierownik OPS LELIS
Grażyna Piersa
tel. (29) 761-19-95


Obsługa administracyjno-biurowa

Karolina Puławska - tel. /29/ 761-19-98


Księgowa OPS Lelis

  • Małgorzata Kulesza - m.kuleszaE-MAILops.lelis.pl

Świadczenia Rodzinne i Wychowawcze:

  • Iwona Nasiadka - i.nasiadkaE-MAILops.lelis.pl
  • Sylwia Świderek - i.swiderekE-MAILops.lelis.pl

Świadczenia Alimentacyjne:

  • Marta Backiel - m.backielE-MAILops.lelis.pl

Asystent rodziny:

Marcin Szczubełek - m.szczubelekE-MAILops.lelis.pl

Joanna Podbielska


 

Pomoc Społeczna:
tel. /29/ 761-19-96

tel. /29/ 761-19-97

  • Janina Sobiech - j.sobiechE-MAILops.lelis.pl
  • Elżbieta Lenkiewicz - e.lenkiewiczE-MAILops.lelis.pl
  • Urszula Zyśk - u.zyskE-MAILops.lelis.pl
  • Izabela Parzych - i.parzychE-MAILops.lelis.pl