DODATEK OSŁONOWY

Ośrodek Pomocy Społecznej w Lelisie zachęca do składania wniosków osoby, które dotychczas nie złożyły wniosku o wypłatę dodatku osłonowego.

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego można składać:

 • osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Lelisie ul. Szkolna 37 od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.30,
 • elektronicznie za pomocą e-PUAP,
 • pocztą, kierując przesyłkę na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Lelisie ul. Szkolna 37, 07-402 Lelis,

Złożenie wniosku w chwili obecnej zapewni jego sprawną obsługę i realizację przyznanego świadczenia.

INFORMACJA

Przypominamy o najważniejszych informacjach dot. dodatku osłonowego.
Aby otrzymać dodatek osłonowy złożyć wniosek należy do 31 października 2022 roku!
Wnioski złożone po dniu 31 października 2022 roku pozostaną bez rozpatrzenia.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Lelisie przyjmuje wnioski o przyznanie dodatku osłonowego

 • elektronicznie za pomocą e-PUAP,
 • pocztą kierując przesyłkę na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Lelisie ul. Szkolna 37, 07-402 Lelis,
 • osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Lelisie ul. Szkolna 37,
  ◦ od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.00,
  ◦ wtorek w godz. od 9.00 do 17.00.

W przypadku wniosków złożonych do 31 stycznia 2022 r. wypłata dodatków zostanie realizowana w 2022 r. w dwóch równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia 2022r. Osoby, które złożą wniosek w okresie od 1 lutego 2022 r. do 31 października 2022 r. otrzymają świadczenie w wysokości 100% dodatku do 2 grudnia 2022 r.

DODATEK OSŁONOWY

Szanowni Państwo,

Ustawa z dnia 17 grudnia 2021r. o dodatku osłonowym wprowadza wsparcie finansowe w postaci dodatku osłonowego dla gospodarstw domowych.
Dodatek osłonowy stanowi kluczowy element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Zgodnie z zaproponowanymi przepisami będzie on przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Wysokość dopłat w skali roku w ramach dodatku osłonowego:

 • Jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400/500 zł* przy założeniu że jej dochód nie przekroczy 2100 złotych,
 • Gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600/750 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
 • Gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł/1062,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
 • Gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 zł/ 1437,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.
  *podwyższenie kwoty dofinansowania jest uzależnione od źródła ogrzewania – wyższa kwota dodatku przysługuje w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554, 1162 i 1243).

Obowiązek złożenia deklaracji źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) został wprowadzony 1 lipca 2021 r. Deklarację zobowiązany jest złożyć właściciel, współwłaściciel bądź zarządca nieruchomości w terminie 12 miesięcy dla użytkowanych budynków, dla budynków nowych 14 dni od daty oddania do użytku.