Ośrodek Pomocy Społecznej w Lelisie zachęca do składania wniosków osoby, które dotychczas nie złożyły wniosku o wypłatę dodatku osłonowego.

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego można składać:

  • osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Lelisie ul. Szkolna 37 od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.30,
  • elektronicznie za pomocą e-PUAP,
  • pocztą, kierując przesyłkę na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Lelisie ul. Szkolna 37, 07-402 Lelis,

Złożenie wniosku w chwili obecnej zapewni jego sprawną obsługę i realizację przyznanego świadczenia.