KARTA RODZINA TRZY PLUS

Uchwałą NR XXX/211/2017 RADY GMINY LELIS z dnia 14 grudnia 2017 r. wprowadza się na terenie Gminy Lelis program działań na rzecz dużych rodzin zwany Programem „Rodzina Trzy Plus”.

Program adresowany jest do dużych rodzin zamieszkałych na terenie Gminy Lelis.
Potwierdzeniem uczestnictwa w Programie „Rodzina Trzy Plus” przez duże rodziny jest Karta „Rodzina Trzy Plus”, której wzór określa zarządzenie Nr 0050.51.2017 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 20 grudnia 2017 r..

Program jest elementem polityki społecznej realizowanej przez Gminę Lelis i ma na celu:

  1. promocję dużej rodziny oraz działań na rzecz wzmocnienia jej kondycji,
  2. poprawę warunków życia dużych rodzin,
  3. zwiększenie szans rozwojowych i życiowych dzieci i młodzieży wychowującej się w dużych rodzinach,
  4. wspieranie dużych rodzin oraz kształtowanie ich pozytywnego wizerunku.

Umożliwia się dużym rodzinom korzystanie z 50% zniżki na zakup następujących biletów:

  1. do kina objazdowego w Centrum Kultury-Biblioteki i Sportu w Lelisie,
  2. na zajęcia dla dzieci i młodzieży, organizowane przez Centrum Kultury-Biblioteki i Sportu w Lelisie,
  3. za wstęp na pływalnię w Parku Wodnym AQUARIUM w Ostrołęce,
  4. wstępu do kinowej Akademii Edukacji Filmowej i Dyskusyjnego Klubu Filmowego oraz dostępu do repertuaru premierowego w Ostrołęckim Centrum Kultury w Ostrołęce,
  5. na lodowisko i wypożyczenie łyżew w Miejskim Zarządzie Obiektów Sportowo- Turystycznych i Infrastruktury Technicznej w Ostrołęce.