ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

"ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” – EDYCJA 2022

asystent rodziny 2022

 

"ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” – EDYCJA 2022

logotypFunduszSolidarnosciowy

Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej
Dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Celowego
Funduszu Solidarnościowego
Programu „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” – EDYCJA 2022
ze środków Państwowego Funduszu Celowego
Funduszu Solidarnościowego

W dniu 22 lutego 2022 r. Gmina Lelis podpisała z Wojewodą Mazowieckim umowę na finansowanie programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2022, który realizowany będzie przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Lelisie.

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 w całości finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Celowego – Funduszu Solidarnościowego.
Wartość otrzymanego dofinansowania na realizacje Programu wynosi 156 150,00 zł.
Całkowity koszt realizacji Programu wynosi 156 150,00 zł.
Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” skierowany jest do pełnoletnich osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego oraz dzieci do 16 roku życia łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, zamieszkałych na terenie miasta Ostrołęki.