PROGRAM "CZYSTE POWIETRZE"

Ośrodek Pomocy Społecznej w Lelisie informuje, że w okresie od 01.08.2021 r. do dnia 23.09.2021 r. nie będzie wydawał zaświadczeń do Programu „Czyste Powietrze” dla osób fizycznych, jeżeli członek ich gospodarstwa domowego uzyskuje dochody z gospodarstwa rolnego.
Powodem przerwy w wydawaniu zaświadczeń jest oczekiwanie na obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2020 roku.
Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego zostanie opublikowane nie później niż do dnia 23 września 2021 r.