PROGRAM CZYSTE POWIETRZE

Informacja dot. zaświadczeń wydawanych w związku z Programem „Czyste Powietrze” 2.0.

Każda osoba, która  planuje ubiegać się o przyznanie podwyższonego poziomu dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Części 2 Programu Priorytetowego „CZYSTE POWIETRZE”, musi złożyć zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego. 

W Gminie  Lelis ww. zaświadczenia wydaje  Ośrodek Pomocy Społecznej,  ul. Szkolna 37.

Na  podstawie wydanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej  zaświadczenia,  zostanie  dokonana weryfikacja   kryterium  dochodowego, uprawniającego do uzyskania podwyższonego poziomu dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej lub Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Części 2 Programu Priorytetowego „CZYSTE POWIETRZE”.    

Osoby, które chcą otrzymać zaświadczenie  o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego, powinny złożyć do  Ośrodka Pomocy Społecznej w Lelisie, ul. Szkolna 37,  wypełniony  wniosek  (druk wniosku  zgodny Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 października 2020 r. można pobrać z załącznika poniżej).  Wydanie zaświadczenie jest wolne od opłat.

Wnioski można złożyć osobiście w siedzibie OPS w Lelisie, za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub poprzez platformę  E-Puap.

Przypominamy, że obsługa klienta w Ośrodku Pomocy Społecznej  prowadzona jest w dni robocze w godzinach od 8:00 do 15:30 wyłącznie po wcześniejszym  umówieniu wizyty telefonicznie dzwoniąc pod numer 29/761-19-95.

Druk wniosku do pobrania ze strony BIP OPS Lelis (link do strony na wpoczątku artykułu).