DOBRY START

W dniu 9 lipca 2021 r. w mobilnym punkcie w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Lelisie pracownicy Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Płocku przyjmowali wnioski w ramach świadczenia „Dobry Start”.
Rodziny korzystające z pomocy naszego Ośrodka mające problemy z obsługą informatyczną programów oraz z dostępem do Internetu mogły skorzystać ze wsparcia pracowników ZUS i OPS.
Dzięki zaangażowaniu Oddziału ZUS w Płocku i OPS w Lelisie, rodziny objęte wsparciem naszego Ośrodka otrzymają świadczenie „Dobry Start” w krótkim czasie.
W przyszłości z myślą o naszych klientach będziemy realizować takie działania.