OPIEKA WYTCHNIENIOWA

"OPIEKA WYTCHNIENIOWA” – EDYCJA 2022

opieka wytchnieniowa 2022

 

"OPIEKA WYTCHNIENIOWA” – EDYCJA 2022

logotypFunduszSolidarnosciowy

 

 Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej
Dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Celowego
Funduszu Solidarnościowego
„OPIEKA WYTCHNIENIOWA” – EDYCJA 2022

W dniu 22 lutego 2022 r. Gmina Lelis podpisała z Wojewodą Mazowieckim umowę na finansowanie programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022, który realizowany będzie przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Lelisie.

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 w całości finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Celowego – Funduszu Solidarnościowego.
Wartość otrzymanego dofinansowania na realizacje Programu wynosi 117 504,00 zł.
Całkowity koszt realizacji Programu wynosi 117 504,00 zł.

OPIEKA WYTCHNIENIOWA

Gmina Lelis podpisała umowę z Wojewodą Mazowieckim w sprawie wysokości i trybu przekazywania w 2021 roku środków Funduszu Solidarnościowego na realizację zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” edycja 2021.

OPIEKA WYTCHNIENIOWA 2021

Opieka wytchnieniowa – edycja 2021

Ośrodek Pomocy Społecznej w Lelisie planuje przystąpić do udziału w programie pod nazwą „Opieka wytchnieniowa”ogłoszonym przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w ramach ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Osoby chętne do wzięcia udziału w Programie "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2021 proszone są o kontakt telefoniczny z Iwoną Nasiadka pracownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej w Lelisie pod numerem telefonu (29) 761 19 94 lub poprzez kontakt e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do 28.12.2020 r.

Zgłoszenia osób zainteresowanych tą formą wsparcia umożliwi nam właściwe oszacowanie potrzeb wśród mieszkańców Gminy Lelis i złożenie odpowiedniego wniosku.

Pare słów o Programie

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021, skierowany jest do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawnosci, których członkowie rodzin lub opiekunowie wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu opieki oraz podniesienia swoich umiejętności i wiedzy w zakresie opieki nad tymi osobami.

Program dotyczy członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności bądź osobami dorosłymi posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważne.

Opieka wytchnieniowa może odciążyć opiekunów m.in. poprzez zapewnienie im wsparcia w wykonywaniu dotychczasowych obowiązków lub zapewnienie zastępstwa, dzięki któremu opiekunowie zyskają czas dla siebie.

Kto może wziąć udział w Programie?

Celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  1. dziećmi niepełnosprawnymi z orzeczeniem o niepełnosprawności;
  2. osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności bądź orzeczeniami równoważnymi- poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usług opieki wytchnieniowej.

Realizacja opieki wytchnieniowej

W 2021 r. opieka wytchnieniowa realizowana jest przez OPS w Lelisie w formie:

  • poprzez świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego – w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej (limit 240 godzin);
  • poprzez świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego (limit 14 dni).

Usługi opieki wytchnieniowej są bezpłatne:

  • w wymiarze do 240 godzin (usługa świadczona w miejscu zamieszkania);
  • w wymiarze 14 dni (usługa w formie pobytu całodobowego).

Procedura przyznania wsparcia w ramach opieki wytchnieniowej?

Aby otrzymać pomoc w formie opieki wytchnieniowej należy wypełnić wniosek wpisując swoje dane osobowe, określić formę i zakres wsparcia.

Formularz o nazwie Karta oceny stanu dziecka/osoby niepełnosprawnej wg zmodyfikowanej skali FIM uzupełnia lekarz rodzinny, lekarz rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuta lub pielęgniarka. Do dokumentów należy załączyć Klauzulę informacyjną podpisaną przez osobę niepełnosprawną oraz jej opiekuna a także aktualne orzeczenie o niepełnosprawności. Po złożeniu kompletu dokumentów Ośrodek wydaje informację o udzielonym wsparciu (w przypadku usługi w miejscu zamieszkania) bądź decyzję administracyjną (w przypadku usługi całodobowej).

Finansowanie opieki wytchnieniowej

Środki na sfinansowanie Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020 r., pochodzą w 80% z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych oraz w 20% ze środków własnych gminy.