Wniosek elektroniczny

Jak złożyć wniosek drogą elektroniczną ?

Przykład:

SKŁADANIE WNIOSKU ZA POMOCĄ PORTALU - EMPATIA (ogólne informacje).

  • Za pomocą profilu zaufanego na platformie E-PUAP lub podpisu kwalifikowanego rejestrujemy się na stronie (empatia.mpips.gov.pl );
  • W dziale Świadczenia Wychowawcze wybieramy odpowiedni wniosek do wypełnienia;
  • Wypełniając wniosek na stronie dołączamy wszystkie wymagane dokumenty;
  • Podpisujemy wniosek podpisem elektronicznym (profil zaufany na E-PUAP lub podpis kwalifikowany);
  • Wybierając wcześniej odpowiednią jednostkę OPS wysyłamy wniosek.

 

INFORMACJE DODATKOWE:

Wnioski el. można składać za pomocą:

  • OBYWATEL.GOV.PL (Informacje i Usługi Przyjazne Obywatelom)
  • E-MPATIA (Portal Informacyjno-Usługowy)
  • ZUS (Platforma Usług Elektronicznych Zakład Ubezpieczeń Społecznych)
  • lub za pośrednictwem bankowości internetowej

Kontakt:

OPS Lelis
tel. /29/ 761-19-98