Ośrodek Pomocy Społecznej w Lelisie informuje, że  obsługa klienta prowadzona jest wyłącznie po uprzednim umówieniu wizyty telefonicznie pod numerem 29-761-19-95.
Osoby chcące załatwić sprawę będą wpuszczani do tutejszej instytucji pojedynczo, po zwolnieniu się miejsca przy stanowisku obsługi.
Oczekujący na zewnątrz proszeni są o zachowanie bezpiecznego odstępu od siebie (1,5–2 metra).
Prosimy o stosowanie się do instrukcji przekazywanych przez pracowników.
Jeśli chcemy zapytać o szczegóły naszej sprawy, w pierwszej kolejności zadzwońmy pod numer 29 761 19 95 lub wyślijmy e-maila na adres poczta@ops.lelis.pl zamiast przychodzić osobiście.

Obsługa interesantów wiąże się z ograniczeniami wynikającymi z konieczności zapewnienia bezpieczeństwa i wypełnienia wytycznych sanitarnych, takimi jak:

 • ograniczanie liczby klientów przebywających w siedzibie ośrodka,
 • zachowania bezpiecznej odległości,
 • obowiązku dezynfekcji rąk,
 • zakrywania ust i nosa w przypadki kichania i kaszlu.

Karta "Rodzina Trzy Plus"

PROGRAM - RODZINA TRZY PLUS

Uchwałą NR XXX/211/2017 RADY GMINY LELIS z dnia 14 grudnia 2017 r. wprowadza się na terenie Gminy Lelis program działań na rzecz dużych rodzin zwany Programem „Rodzina Trzy Plus”.

 
Program adresowany jest do dużych rodzin zamieszkałych na terenie Gminy Lelis. 
Potwierdzeniem uczestnictwa w Programie „Rodzina Trzy Plus” przez duże rodziny jest Karta „Rodzina Trzy Plus”, której wzór określa zarządzenie Nr 0050.51.2017 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 20 grudnia 2017 r..
 
Program jest elementem polityki społecznej realizowanej przez Gminę Lelis i ma na celu:
 1. promocję dużej rodziny oraz działań na rzecz wzmocnienia jej kondycji,
 2. poprawę warunków życia dużych rodzin,
 3. zwiększenie szans rozwojowych i życiowych dzieci i młodzieży wychowującej się w dużych rodzinach,
 4. wspieranie dużych rodzin oraz kształtowanie ich pozytywnego wizerunku.
Umożliwia się dużym rodzinom   korzystanie z 50% zniżki na zakup  następujących biletów:
 1. do kina objazdowego w Centrum Kultury-Biblioteki i Sportu w Lelisie,
 2. na zajęcia dla dzieci i młodzieży, organizowane przez Centrum Kultury-Biblioteki i Sportu w Lelisie,
 3. za wstęp  na pływalnię  w Parku Wodnym AQUARIUM w Ostrołęce,
 4. wstępu do kinowej Akademii Edukacji Filmowej i Dyskusyjnego Klubu Filmowego oraz dostępu do repertuaru  premierowego w Ostrołęckim Centrum Kultury w Ostrołęce, 
 5. na lodowisko i wypożyczenie łyżew w Miejskim Zarządzie Obiektów Sportowo- Turystycznych i Infrastruktury Technicznej w Ostrołęce.         

Dokumenty do pobrania: