Ośrodek Pomocy Społecznej w Lelisie informuje, że  obsługa klienta prowadzona jest wyłącznie po uprzednim umówieniu wizyty telefonicznie pod numerem 29-761-19-95.
Osoby chcące załatwić sprawę będą wpuszczani do tutejszej instytucji pojedynczo, po zwolnieniu się miejsca przy stanowisku obsługi.
Oczekujący na zewnątrz proszeni są o zachowanie bezpiecznego odstępu od siebie (1,5–2 metra).
Prosimy o stosowanie się do instrukcji przekazywanych przez pracowników.
Jeśli chcemy zapytać o szczegóły naszej sprawy, w pierwszej kolejności zadzwońmy pod numer 29 761 19 95 lub wyślijmy e-maila na adres poczta@ops.lelis.pl zamiast przychodzić osobiście.

Obsługa interesantów wiąże się z ograniczeniami wynikającymi z konieczności zapewnienia bezpieczeństwa i wypełnienia wytycznych sanitarnych, takimi jak:

 • ograniczanie liczby klientów przebywających w siedzibie ośrodka,
 • zachowania bezpiecznej odległości,
 • obowiązku dezynfekcji rąk,
 • zakrywania ust i nosa w przypadki kichania i kaszlu.

PROGRAM "LELISKA KARTA SENIORA"

PROGRAM - LELISKA KARTA SENIORA

karta_seniora.png

Uchwałą Nr XXXIV/230/2018 RADY GMINY LELIS z dnia 28 marca 2018 r. wprowadza się na terenie Gminy Lelis Program "Leliska Karta Seniora"

 

Program adresowany jest do osób powyżej 60. roku życia, zamieszkałych na terenie Gminy Lelis.

 1. Program stanowi element polityki społecznej realizowanej przez Gminę Lelis.
 2. Głównym celem programu jest wzmocnienie aktywności społecznej i poprawa jakości życia leliskich seniorów.
 3. Cele Programu realizowane będą przez:

1) podniesienie poziomu aktywności i sprawności seniorów poprzez zwiększenie dostępności i zachęcenia do uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych i sportowych;
2) kształtowanie pozytywnego wizerunku leliskich seniorów;
3) opracowanie, promocję i koordynację systemu ulg udzielanych seniorom przez jednostki organizacyjne Gminy Lelis, inne jednostki i instytucje publiczne.

Umożliwia się seniorom korzystanie z 50% zniżki na zakup następujących biletów:

 1. do kina objazdowego w Centrum Kultury-Biblioteki i Sportu w Lelisie,
 2. na zajęcia dla seniorów, organizowane przez Centrum Kultury-Biblioteki i Sportu w Lelisie,
 3. za wstęp na pływalnię w Parku Wodnym AQUARIUM w Ostrołęce,
 4. wstępu do kinowej Akademii Edukacji Filmowej i Dyskusyjnego Klubu Filmowego oraz dostępu do repertuaru premierowego w Ostrołęckim Centrum Kultury w Ostrołęce.

 

Dokumenty do pobrania: