Logo Ośrodka Pomocy Społecznej w Lelisie

AKTYWNOŚĆ SZANSĄ NA WŁĄCZENIE!

Ocena 0/5

Miło nam poinformować, iż Centrum Szkoleń i Innowacji Sp. z o.o. wraz ze Stowarzyszeniem „KAS” Kombinat Aktywności Społecznej od 01.04.2023 r. rozpoczęli realizację projektu pt. „Aktywność szansą na WŁĄCZENIE!” którego celem jest wyższa aktywność społeczno-zawodowa 60 osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, skutkującą postępem w procesie aktywizacji społeczno-zatrudnieniowej i zmniejszeniem dystansu do zatrudnienia przez uczestników projektu.

W związku z tym serdecznie zapraszamy:

 1. Osoby bezrobotne i osoby bierne zawodowo.
 2. Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, tj. osoby:
 • doświadczające wielokrotnego wykluczenia;
 • o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
 • z niepełnosprawnością sprzężoną;
 • z zaburzeniami psychicznymi, w tym z niepełnosprawnością intelektualną i z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi;
 • obywateli Ukrainy w rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 2022r.o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Uczące się lub zamieszkujące na terenie woj. mazowieckiego (zgodnie z Kodeksem Cywilnym).

W ramach projektu dla uczestników przewidziano:

 1. Diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestników, na potrzeby opracowania ścieżki reintegracji.
 2. Indywidualne poradnictwo specjalistyczne (wsparcie psychologiczne, poradnictwo obywatelskie).
 3. Warsztaty kompetencji społecznych oraz aktywnego poszukiwania pracy.
 4. Szkolenia zawodowe.
 5. Pośrednictwo pracy.
 6. Staż zawodowy w wymiarze 3 miesięcy.

 

Dla uczestników przewidziano wsparcie towarzyszące w postaci:

 • stypendium szkoleniowe w wysokości ok. 834,40 zł/osoba,
 • stypendium stażowe w wysokości 1 890,85 zł/miesiąc,
 • materiały szkoleniowe,
 • catering podczas szkoleń,
 • zwrot kosztów dojazdu.
powrót do kategorii
Poprzedni

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
wydarzenia

Konkurs Najważniejsza jest rodzina