Logo Ośrodka Pomocy Społecznej w Lelisie
Powróć do: Projekty i programy

Leliska Karta Seniora

Uchwałą Nr XXXIV/230/2018 RADY GMINY LELIS z dnia 28 marca 2018 r. wprowadza się na terenie Gminy Lelis Program "Leliska Karta Seniora"

Program adresowany jest do osób powyżej 60. roku życia, zamieszkałych na terenie Gminy Lelis.

  1. Program stanowi element polityki społecznej realizowanej przez Gminę Lelis.
  2. Głównym celem programu jest wzmocnienie aktywności społecznej i poprawa jakości życia leliskich seniorów.
  3. Cele Programu realizowane będą przez: 
  • podniesienie poziomu aktywności i sprawności seniorów poprzez zwiększenie dostępności i zachęcenia do uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych i sportowych;
  • kształtowanie pozytywnego wizerunku leliskich seniorów;
  • opracowanie, promocję i koordynację systemu ulg udzielanych seniorom przez jednostki organizacyjne Gminy Lelis, inne jednostki i instytucje publiczne.

Umożliwia się seniorom korzystanie z 50% zniżki na zakup następujących biletów:

  1. do kina objazdowego w Centrum Kultury-Biblioteki i Sportu w Lelisie,
  2. na zajęcia dla seniorów, organizowane przez Centrum Kultury-Biblioteki i Sportu w Lelisie,
  3. za wstęp na pływalnię w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Ostrołęce,
  4. wstępu do kinowej Akademii Edukacji Filmowej i Dyskusyjnego Klubu Filmowego oraz dostępu do repertuaru premierowego w Ostrołęckim Centrum Kultury w Ostrołęce.


Leliska Karta Seniora - informacja na BIP OPS LELIS